Bạc Liêu: Cho học sinh các cấp, sinh viên nghỉ học đến ngày 22/2/2021

Ngày 16/2/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 533 về việc cho học sinh các cấp, sinh viên đi học lại từ ngày 22/2/2021(nhằm ngày 11/1 âm lịch).

Theo công văn, UBND tỉnh chỉ đạo riêng đối với các đối tượng sinh viên, học viên các trường nghề, đại học, đề nghị hiệu trưởng các trường chủ động thực hiện thời gian đi học trở lại từ ngày 22/2/2021 trở đi. Thời gian này có thể thay đổi tùy theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19 (UBND tỉnh sẽ có thông báo cụ thể khi có thay đổi).

UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở GD-KH&CN, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, các đơn vị trường học, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định…

Nguồn: http://www.baobaclieu.vn/tin-tuc/cho-hoc-sinh-cac-cap-sinh-vien-nghi-hoc-den-ngay-22-2-2021-69496.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.