Hoàn thiện hồ sơ đề cử ‘Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà’ trở thành Di sản thế giới

Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm hơn 360 đảo. Trong đó có đảo Cát Bà nằm phía nam vịnh Hạ Long, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30km. Ngày 19/12/2004, nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, quần đảo Cát Bà đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. Đồng thời, cũng trong năm 2013, hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO.

Quần đảo Cát Ba đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt

Quần đảo Cát Ba đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt

Sau quá trình thẩm định, tại kỳ họp lần thứ 38 ở Quatar năm 2014, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã dự thảo Quyết định số WHC-14/38.COM/INF.8B trình Ủy ban Di sản Thế Giới. Cụ thể, trong đó khuyến nghị: “Quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long, theo các tiêu chí (vii) và (viii) và có thể là tiêu chí (x), để gộp cả Quần đảo Cát Bà”.

Được biết, văn phòng IUCN tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà để hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới. 

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao cho Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện hồ sơ đề cử “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản Thế Giới UNESCO theo đúng thời gian được quy định. 

“Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” trở thành Di sản thế giới sẽ góp phần nâng cao giá trị của 2 địa điểm này, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giúp quảng bá du lịch Việt Nam đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo: Nhandan

Nguồn: https://travelmag.vn/hoan-thien-ho-so-de-cu-vinh-ha-long–quan-dao-cat-ba-tro-thanh-di-san-the-gioi-d40142.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.